Just another WordPress.com site

Archive for the ‘Eπικαιροτιτα’ Category

>Ιδρύθηκαν οι «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»,

>

YΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 18 ΜΗΝΕΣ ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
• Σε 4 εκατομμύρια ευρώ ορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο • Προβλέπεται η κατασκευή 165 χλμ. αυτοκινητόδρομου και η κατασκευή/βελτίωση 161 χλμ. δίιχνης εθνικής οδού
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011
Της ΠΟΠΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
Ενάμισι χρόνο μετά την πρωθυπουργική δέσμευση για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας Υποδομών που θα αναλάβει τον σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, λειτουργία και συντήρηση του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την σύστασή της βρίσκεται ήδη στο Εθνικό Τυπογραφείο. Έχει πάρει αριθμό Φ.Ε.Κ. και είναι θέμα ημερών ή και ωρών η σχετική δημοσίευση στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ώστε στην συνέχεια το υπουργείο Υποδομών να αρχίσει την σταδιακή υλοποίηση όσων περιλαμβάνει το περιεχόμενό της.
Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, λίγες μόλις μέρες πριν τον ανασχηματισμό και την αντικατάστασή του στο υπουργείο Οικονομικών, στο γραφείο του οποίου παρέμενε για αρκετό διάστημα η διυπουργική απόφαση (υπουργού Υποδομών και υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης) καθώς το ποσόν του Μετοχικού Κεφαλαίου που προβλέπεται να καταβάλλει το Ελληνικό Δημόσιο αποτελούσε τροχοπέδη, τελικά ύστερα από ισχυρές πιέσεις που δέχτηκε από την Κρήτη, ήρε τις επιφυλάξεις του και υπέγραψε την απόφαση σύστασης της εταιρείας. Φαίνεται μάλιστα να είναι ένα από τα τελευταία έγγραφα (αν όχι το τελευταίο) που υπέγραψε ως υπουργός Οικονομικών.
Όπως είναι γνωστό, η εταιρεία φέρει τον διακριτικό τίτλο «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε» και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το αρχικό Μετοχικό Κεφάλαιο της ορίζεται σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ποσόν που θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό ενώ ομοίως θα καλύπτονται και οι λειτουργικές και διοικητικές δαπάνες της εταιρείας που προβλέπεται να ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερα εκ. ευρώ ετησίως.
Αναλυτικά
ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Ύστερα από καθυστέρηση 18 μηνών ιδρύθηκε η εταιρεία «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»
• Σε τέσσερα εκατομμύρια ευρώ ορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο • Προβλέπεται η κατασκευή 165 χλμ. αυτοκινητόδρομου και η κατασκευή/βελτίωση 161 χλμ δίιχνης εθνικής οδού
Οι σκόπελοι για την ίδρυση της εταιρείας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.» ξεπεράστηκαν με καθυστέρηση 18 μηνών. Η πρωθυπουργική δέσμευση τον Ιανουάριο του 2010 αρχικά και η εξαγγελία της ίδρυσής της ένα μήνα αργότερα από τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη Ρέππα, πέρασε από «σαράντα κύματα» με ευθύνη και παραγόντων της Κρήτης οι οποίοι άλλοτε με το πρόσχημα ότι δεν προβλέπεται η συμμετοχή της Περιφέρειας σε αυτήν και άλλοτε ότι η ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ καλύπτει τις ανάγκες κατασκευής/βελτίωσης του Βόρειου Οδικού Άξονα του νησιού, συνέβαλλαν στην καθυστέρηση σύστασής της. Ύστερα ήταν και η υπογραφή του μέχρι πρότινος υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου που εκκρεμούσε καθώς δυσκολευόταν να εγκρίνει το ποσόν των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας που προβλέπεται να καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Τελικά, υπό την πίεση των φορέων της Κρήτης και την σκληρή κριτική που ασκήθηκε στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για εμπαιγμό των κατοίκων της Κρήτης, κι εδώ αξίζει να αναφερθεί η καίρια παρέμβαση του βουλευτή Ρεθύμνου και υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μανώλη Όθωνα, προς τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου στις αρχές της περασμένης εβδομάδας λίγο πριν τον ανασχηματισμό τον οποίο κάλεσε να υπογράψει την διυπουργική απόφαση, υποχρεώθηκε ο τελευταίος να βάλει την πολυπόθητη υπογραφή του και με την διαδικασία του επείγοντος πήρε αριθμό ΦΕΚ και είναι θέμα ημερών η δημοσίευσή της.
Η διυπουργική απόφαση υπάρχει πιθανότητα να έφτασε στο Εθνικό Τυπογραφείο με ορισμένες αλλαγές. Τα «Ρ.Ν.» δημοσιεύουν παρακάτω τα βασικά σημεία του περιεχομένου του σχεδίου για τη σύσταση, τη λειτουργία και την χρηματοδότηση της εταιρείας που θα φέρει τον διακριτικό τίτλο «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.», όπως είχε φτάσει στο γραφείο του κ. Παπακωνσταντίνου, με τις υπογραφές των υπουργών Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Μ. Χρυσοχοΐδη και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δ. Ρέππα.
Απόφαση
Ιδρύεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας και επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία» με το διακριτικό τίτλο «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.», που εποπτεύεται από τον υπουργό Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων και παρακάτω αναφέρεται ως «Εταιρεία».
2. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, επέκταση, βελτίωση, λειτουργία συντήρηση, εκμετάλλευση, οργάνωση, εξοπλισμός, διοίκηση, επίβλεψη και παρακολούθηση του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης, καθώς και του λοιπού οδικού δικτύου, το οποίο άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό.
β. Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέτης και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της συντήρησης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευσης ή/και της χρηματοδότησης ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών.
γ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρησης, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών ή δικτύων, στην Κρήτη και στη λοιπή Ελλάδα ή στην αλλοδαπή που ανατίθεται σ’ αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους.
δ. Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση και διαχείριση παρόδιων εκτάσεων.
ε. Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κατασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών. Η εισήγηση σε θέματα σχετικά με τα παραπάνω.
στ. Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
3. Η Εταιρεία είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας, διέπεται από τις διατάξεις για τις επιχειρήσεις αυτές και λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που ορίζονται στο άρθρο 5 του Ν. 2229/1994 και των διατάξεων του Ν. 2190/94 και του ν. 2527/1997, η Εταιρεία δεν υπάγεται στις διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
4. Η χρηματοδότηση της Εταιρείας για την υλοποίηση και πληρωμή των προγραμματισμένων έργων αρμοδιότητάς της, θα γίνεται σταδιακά από το Π.Δ.Ε. σύμφωνα με την πρόοδο υλοποίησης των έργων και τις δημιουργούμενες ανάγκες πληρωμών.
5. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα αφορά μόνο λειτουργικές/διοικητικές δαπάνες ορίζεται σε 4.000.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ (Ειδικός Φορέας 39-130). Η καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που αφορά στις λειτουργικές/διοικητικές δαπάνες και οι οποίες κατ’ ελάχιστον θα είναι 4.000.000 ευρώ κατ’ έτος θα γίνεται επίσης από τον τακτικό προϋπολογισμό της ΓΓΔΕ του ΥΠΥΜΕΔΙ (Ειδικός Φορέας 39-130).
6. Για την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία της εταιρείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφ. Α του Ν. 3429/2005, οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2229/1994 και ο Κ.Ν.2190/1920 εκτός από τις διατάξεις του εκείνες που αντίκεινται στο άρθρο αυτό.
7. Για τη στελέχωση της υπό σύσταση εταιρίας θα χρησιμοποιηθούν κυρίως στελέχη της εταιρείας «Εγνατία Οδός Α.Ε.» καθώς και στελέχη της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ της ΓΓΔΕ/ΥΠΟΜΕΔΙ Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» θα προσφέρει επίσης την τεχνογνωσία και τα οργανωτικά συστήματα στην υπό σύσταση εταιρεία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός των παραπάνω, στο σχέδιο της απόφασης αναφέρεται ότι: «Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την ταχύτερη προώθηση της μελέτης και κατασκευής του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης και ιδιαιτέρως του έργου Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), προϋπολογισμού άνω των 2.000 εκατ. ευρώ καθώς και του λοιπού δικτύου που άμεσα ή έμμεσα εξυπηρετεί το έργο ή συνδέεται με αυτό.
Επισημαίνεται ότι στο αντικείμενο της υπό σύσταση εταιρείας περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον η κατασκευή 185 χλμ. αυτοκινητόδρομου καθώς και η κατασκευή/βελτίωση 161 χλμ. δίιχνης εθνικής οδού».
Αναδημοσιευση Απο Ρεθεμνιωτικα Νεα

>Ανάγκη για χωροταξικό σχεδιασμό,

>

Από: Γιώργος Κώνστας
Δημοσιεύθηκε στις: 20-06-2011
Την ανάγκη να επισπευστούν οι διαδικασίες για θέματα που αφορούν τον χωροταξικό σχεδιασμό της Κρήτης επισημαίνει, μιλώντας στα ‘Χ.Ν.’, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Τμ. Δυτικής Κρήτης, κ. Αντώνης Πιταριδάκης.
Ερωτηθείς αναφορικά με την πορεία του χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, ο κ. Πιταριδάκης επεσήμανε πως ‘δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να μην προχωρήσει ο χωροταξικός σχεδιασμός σε όλα τα επίπεδα για όλη την Κρήτη’.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης υπογραμμίζει πως ‘αυτό που σήμερα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σημαντική καθυστέρηση -με ευθύνη του Υπουργείου- είναι η αναθεώρηση του γενικού χωροταξικού της Κρήτης, που εγκρίθηκε, όπως όλοι θυμόμαστε, το 2003. Σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων έχει γίνει μια προεργασία που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να δουλευτεί το ίδιο και για την υπόλοιπη Κρήτη και να προχωρήσει η όλη διαδικασία’.
Για τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων απορριμμάτων, ένα ζήτημα που θα απασχολήσει άμεσα όλους τους Δήμους, την Περιφέρεια και το κεντρικό κράτος για όλη την Κρήτη ο κ. Πιταριδάκης τονίζει πως ‘θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι μελέτες του Πολυτεχνείου Κρήτης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, παρόλο που έρχονται σε αντίθεση για τον τρόπο διαχείρισης που προτείνουν’.
ΑΠΕ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
‘Ενα άλλο κυρίαρχο θέμα που για μας είναι πολύ σημαντικό και έχει καθυστερήσει είναι η ολοκλήρωση της μελέτης που είχε αναθέσει στο Πολυτεχνείο Κρήτης η προηγούμενη Περιφέρεια αναφορικά με τη χωροθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας’, υπογραμμίζει ο κ. Πιταριδάκης, συμπληρώνοντας πως ‘αυτήν τη στιγμή η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δίνει άδειες παραγωγής ρεύματος σύμφωνα με τον νόμο σε οποιονδήποτε υποβάλλει αίτημα χωρίς να έχουμε ορίσει τα επιστημονικά και περιβαλλοντικά κριτήρια για τα σημεία όπου θα εγκατασταθούν οι μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Με βάση αυτήν τη μελέτη θα πρέπει να παρθεί μια πολιτική απόφαση για το πού και πώς θα αναπτυχθούν οι ΑΠΕ’. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της έλλειψης χωροθέτησης των ΑΠΕ είναι τα προβλήματα που έχουν προκύψει στο Αποπηγάδι, αλλά και η δέσμευση δεκάδων κορυφών σε όλη την Κρήτη για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων.
Επιτακτική είναι και η ανάγκη να προχωρήσει η αναθεώρηση του ειδικού πλαισίου για το χωροταξικό του τουρισμού, που είχε εγκριθεί επί υπουργίας στο πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. του Γ. Σουφλιά και για το οποίο το ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης είχε επισημάνει από την αρχή ότι θα πρέπει να αναθεωρηθεί καθώς παρουσίαζε τεράστιες αδυναμίες.
ΣΧΟΟΑΠ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ
Τέλος, σε ό,τι αφορά τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ που αφορούν τους Δήμους, ο κ. Πιταριδάκης σημείωσε πως ‘θα πρέπει άμεσα να προχωρήσουν καθώς είναι ένας τομέας που είμαστε πολύ πίσω, ειδικά στη Δυτική Κρήτη και στην περιοχή Χανίων π.χ. δεν υπάρχει κανένας λόγος καθυστέρησης για το ΣΧΟΟΑΠ Ιναχωρίου. Το ΣΧΟΠ, η ΕΠΑΕ όλες οι επιτροπές συστάθηκαν και δεν υπάρχει δικαιολογία καθυστέρησης για να εγκριθεί. Ούτε υπάρχει δικαιολογία για να μην ανατεθούν τα ΓΠΣ των υπόλοιπων Καλλικρατικών Δήμων’.
Αναδημοσιευση Απο Χανιωτικα Νεα

>Εκλεισε και η Κλινική Θώρακος – Αγγείων,

>

Από: Γιάννης Λυβιάκης
Δημοσιεύθηκε στις: 20-06-2011
Χωρίς αγγειοχειρουργό έχει μείνει εδώ και δύο εβδομάδες το Νοσοκομείο Χανίων. Ο μοναδικός αγγειοχειρουργός συνταξιοδοτήθηκε και η Κλινική Θώρακος – Αγγείων έκλεισε!
Οπως μας είπε ο αγγειοχειρουργός Μάριος Μουστάρδας, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της Κλινικής, η Κλινική έκλεισε όταν ‘υπέγραψα τη λύση της συνεργασίας στις 26 Μαΐου, λόγω σύνταξης’.
Αντικαταστάτης του γιατρού δεν υπάρχει. ‘Επί δυόμισι – τρία χρόνια δούλευα μόνος μου. Τώρα, δεν υπάρχει κανείς. Είχα τρεις επικουρικούς γιατρούς των οποίων η σύμβαση έληξε, οπότε η Κλινική έκλεισε’, λέει ο ίδιος.
Η Κλινική λειτούργησε επί τριάμισι χρόνια. Είχαν περάσει χιλιάδες ασθενείς και εκατοντάδες είχαν χειρουργηθεί.
Την ίδια ώρα η Μονάδα Νεογνών, που έκλεισε προ μηνών, ακόμα δεν έχει επαναλειτουργήσει.
Στο Νοσοκομείο Χανίων οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό και τεχνικό προσωπικό φτάνουν το 40% και εκφράζονται φόβοι ότι θα ξεπεράσουν το 50%. Οι ελλείψεις σε γιατρούς αγγίζουν επίσης το 40% των οργανικών θέσεων και το κενό καλύπτεται, όσο είναι δυνατόν, με επικουρικό ιατρικό προσωπικό.
Αλλά ακόμα και σε τεχνολογικό εξοπλισμό τα κενά δεν είναι λίγα. Κλινικές υπολειτουργούν ή κινδυνεύουν με κλείσιμο. Η Μονάδα Νεογνών, που έκλεισε προ μηνών, ακόμα δεν έχει επαναλειτουργήσει. Στη Μονάδα Νεογνών εργάζεται εδώ και καιρό μόνον η διευθύντρια και τα νεογνά, που χρήζουν εντατικής νοσηλείας, διακομίζονται στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα, με ό,τι κινδύνους αυτό συνεπάγεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ
Ο πρόεδρος της Ενωσης Γιατρών ΕΣΥ Χανίων, Αντώνης Κρασουδάκης, θεωρεί ότι το Νοσοκομείο Χανίων εκτός από ποσοτικό έχει και ποιοτικό πρόβλημα λόγω του κομματισμού στη δημόσια διοίκηση.
Οσον αφορά το ποσοτικό πρόβλημα το Νοσοκομείο, όπως επισημαίνει ο κ. Κρασουδάκης, ‘πράγματι είναι στελεχωμένο κατά το ήμισυ από νοσηλευτικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η πλειονότητα του υπάρχοντος διοικητικού προσωπικού προέρχεται από εσωτερικές μετατάξεις. Δηλαδή, έχουν διοριστεί για άλλα καθήκοντα και με μετατάξεις έχουν μετονομαστεί διοικητικοί υπάλληλοι’.
Για την ιατρική κάλυψη ο κ. Κρασουδάκης λέει ότι «είναι σχετικά καλά τα πράγματα, όχι με μόνιμες οργανικές θέσεις, αλλά με την πλήρωση θέσεων επικουρικών». Σε ό,τι αφορά τις τεχνολογικές ελλείψεις, ο ίδιος επισημαίνει ότι «το Νοσοκομείο ζει τη φθορά και την κακοποίηση που υφίσταται όλος ο δημόσιος τομέας από τη στάση πληρωμών την οποία έχει κηρύξει ουσιαστικά το κράτος στην προσπάθειά του να ακολουθήσει τις μνημονιακές επιταγές. Ετσι, υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα συντήρησης μηχανημάτων.
Για παράδειγμα, είχαμε για τέσσερις – πέντε μήνες ένα μηχάνημα εκτός λειτουργίας. Υπάρχει πεπαλαιωμένος εξοπλισμός, ο οποίος δεν γίνεται να αντικατασταθεί. Το ίδιο το Νοσοκομείο έχει πλέον υποστεί σημαντικές φθορές οι οποίες δεν αποκαθίστανται όπως πρέπει. Λείπουν συγκεκριμένα πράγματα, όπως αξονικός τομογράφος και Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα. Η κάλυψη σε νοσηλευτικό και ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό είναι περίπου στο 60% και τώρα με τις συνταξιοδοτήσεις φοβάμαι ότι θα πέσει κάτω από το μισό».
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κι ενώ τα προβλήματα εντείνονται, ο κόσμος φαίνεται πως επιστρέφει στο Δημόσιο Νοσοκομείο για τα θέματα υγείας που τον απασχολούν.
Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της ‘Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας’, ‘το πρόβλημα των δημόσιων Νοσοκομείων εντείνεται και από την ιδιαιτέρως αυξημένη προσέλευση ασθενών για νοσηλεία. Ο αριθμός των νοσηλευθέντων το 2010 στο ΕΣΥ ήταν κατά 24% μεγαλύτερος σε σχέση με το 2009, λόγω προφανώς της οικονομικής κρίσης’.
Τη μεγαλύτερη αύξηση ασθενών παρουσιάζει η 7η Υγειονομική Περιφέρεια της Κρήτης με 51% και ακολουθεί η 3η Υγειονομική Περιφέρεια με 37%. Στα Νοσοκομεία της Αθήνας σημειώθηκε αύξηση νοσηλευθέντων ασθενών κατά 17%, ενώ στη 2η Υγειονομική Περιφέρεια (περιλαμβάνει τα Νοσοκομεία του Πειραιά κ.ά.) άγγιξε το 25%.
Αναδημοσιευση Απο Χανιωτικα Νεα

>Οχι άλλη περιβαλλοντική επιβάρυνση,

>

Από: Γιώργος Γεωργακάκης
Δημοσιεύθηκε στις: 20-06-2011
Ο κόλπος της Σούδας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με κυρίαρχα κριτήρια τη σπουδαιότητα και τη μοναδικότητά του σε επίπεδο Κρήτης.
‘Θα πρέπει κανείς να κοιτά στο μέλλον, όχι πολύ κοντά, και πώς φαντάζεται να είναι αυτή η περιοχή στο μέλλον. Αν διαρκώς συσσωρεύονται δραστηριότητες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον εννοείται ότι αυτοί που θα πληρώσουν το κόστος και δεν θα έχουν κανένα όφελος θα είναι οι μελλοντικές γενεές’, τόνισε χθες ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος «Προστασία των Νησιωτικών Υγροτόπων της Ελλάδας» του WWF Ελλάς, Καλούστ Παραγκαμιάν, μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποίησε ο Σύλλογος για την προστασία και ανάδειξη του κόλπου της Σούδας «Η Ακταία», στον χώρο του τέως Δημαρχείου Σούδας.
Ο κ. Παραγκαμιάν αναφέρθηκε εκτενώς και στους λόγους που επιβάλλουν την οικολογική αποκατάσταση του υγρότοπου των εκβολών του ποταμού Μορώνη, υπενθυμίζοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες, στις οποίες προχώρησε τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια το WWF Ελλάς, σε συνεργασία, αρκετές φορές, με τον τέως Δήμο Σούδας.
«Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες, να τους κινητοποιήσουμε, αλλά και να πιέσουμε τους αιρετούς για να προχωρήσει το θέμα της αποκατάστασης», σημείωσε ο κ. Παραγκαμιάν, τονίζοντας ότι «πριν από δυόμισι περίπου χρόνια, μετά από παρέμβασή μας και σε συνεργασία με τον τέως Δήμο Σούδας, ξεμπαζώθηκε ένα τμήμα του Μορώνη, περί τα δέκα στρέμματα, συντάξαμε τότε, με ίδιους πόρους, μία μελέτη για την οικολογική αποκατάσταση, και στη συνέχεια ο Δήμος ανέλαβε να ‘ωριμάσει’ το έργο για να είναι δυνατή η χρηματοδότησή του. Με διαρκείς πιέσεις μας προς τον Δήμο, προς την Περιφέρεια, αλλά και κατευθείαν στο αρμόδιο Υπουργείο εξασφαλίστηκαν τα χρήματα για την αποκατάσταση. Χρειάζονται ακόμα μία ή δύο υπογραφές για να ξεκινήσει το έργο, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ».
Ο κ. Παραγκαμιάν υπογράμμισε ότι με το συγκεκριμένο έργο «θα βγουν από τον υγρότοπο άλλα 50.000 κυβικά μπάζα, έτσι ώστε σταδιακά να μετατραπούν, μετά από παρεμβάσεις που θα γίνουν, οι αλμυρόβαλτοι, οι καλαμιώνες και τα υγρολίβαδα του υγρότοπου, θα περιφραχτεί ο υγρότοπος, θα δημιουργηθεί μέσα ένα μονοπάτι ενός χιλιομέτρου, θα τοποθετηθούν δύο τοίχοι θέασης πουλιών και τρία παρατηρητήρια. Η όλη περιοχή θα διέπεται, πλέον, από ένα διαχειριστικό σχέδιο, το οποίο θα εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων, πλέον, και θα αρχίσει να λειτουργεί πια και να δέχεται επισκέπτες και όχι να υφίσταται αυτό το χάλι που είναι σήμερα. Αυτά τα πράγματα είναι σαφές ότι δεν γίνονται από μόνα τους. Χρειάζονται διαρκείς πιέσεις. Εμείς έχουμε αυτήν την πρωτοβουλία και την ‘τρέχουμε’ εδώ και δύο και πλέον χρόνια και όσο ασχολούμαστε κάτι κινείται. Όταν σταματήσουμε να ασχολούμαστε εμείς δεν ασχολείται κανένας», επεσήμανε ο κ. Παραγκαμιάν.
Ο ίδιος τόνισε ότι «ένα θέμα είναι η οικολογική αποκατάσταση και ένα άλλο θέμα, που νομίζω ότι είναι το μείζον, είναι το τι γίνεται μετά, η διαχείριση. Εκεί, πράγματι, περιμένουμε ενεργούς πολίτες να συμμετέχουν. Θα είναι σαφώς υπεύθυνος ο Δήμος Χανίων, πλέον, για την προστασία. Εμείς θα είμαστε εδώ για να παρακολουθούμε και τη μετέπειτα διαδικασία. Ελπίζω ότι με την αναβάθμιση της περιοχής και αισθητικά, οι κάτοικοι θα αντιληφθούν πολύ σύντομα, συνολικά οι φορείς, ότι ένας νοικοκυρεμένος τόπος, ένας τόπος που λειτουργεί με κανόνες και τον φροντίζουμε μπορεί να είναι και πηγή εσόδων, αλλά και μπορεί να δώσει μία διαφορετική διάσταση του χώρου καιτης ευρύτερης περιοχής».
‘Η ΑΚΤΑΙΑ’
Στους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία, το έτος 2009, η σύσταση του Συλλόγου «Η Ακταία» καθώς και στις δράσεις του από τότε μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε η γραμματέας του Συλλόγου, Χριστίνα Περάκη.
«Χρόνια τώρα ζούμε αυτή την υποβάθμιση του περιβάλλοντος του κόλπου της Σούδας από διάφορες ανεξέλεγκτες οχλούσες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην περιοχή μας, οι οποίες σχετίζονται με τη λειτουργία του λιμανιού, τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, τα απόβλητα της ΔΕΗ και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ιδιωτών. Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή μας για την ίδρυση της ‘Ακταίας’ διαδραμάτισε επίσης η πεποίθησή μας ότι ο κλειστός κόλπος της Σούδας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον, που μπορούν να συντελέσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας», επεσήμανε η κα Περάκη.
Η ίδια υπογράμμισε ότι «από τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Συλλόγου μας, γευτήκαμε τη σκληρότητα με την οποία τα οικονομικά συμφέροντα επιμένουν σε σχεδιασμούς δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν την περιοχή μας. Είναι σε όλους σας γνωστή», ανέφερε η κα Περάκη απευθυνόμενη στους παρεβρισκόμενους, «η πρόθεση της εγκατάστασης των αποθηκών καυσίμων στον κλειστό κόλπο από την εταιρεία Mamidoil. Ίσως όμως δεν γνωρίζετε ότι εμείς τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ‘Ακταία’, με αφορμή ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα ‘Το Βήμα’, στο οποίο εκφράζαμε τις απόψεις μας για τις εξελίξεις στο θέμα των καυσίμων εγκληθήκαμε μαζί με το τότε Δημοτικό Συμβούλιο του τέως Δήμου Σούδας και την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στα καύσιμα, από τον εκπρόσωπο της εταιρείας για συκοφαντική δυσφήμιση ανώνυμης εταιρείας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να βρεθούμε 50 περίπου άτομα που δεν είχαμε πρότερα καμία ανάμειξη με τις Δικαστικές Αρχές να απολογούμαστε, γιατί εκφράσαμε δημόσια την άποψή μας για ένα καίριο για τον τόπο μας θέμα και γιατί ασκήσαμε κριτική σε ένα περιβαλλοντικό ζήτημα», τόνισε η κα Περάκη, σημειώνοντας ότι «από το γεγονός αυτό αποδεικνύεται πόσο ανάγκη έχει ο τόπος από ένα σωματείο, το οποίο να παρατηρεί τα δρώμενα, να ασκεί κριτική και να αντιστέκεται σε οποιοδήποτε δυσμενή για το περιβάλλον ενέργεια».
Καταλήγοντας, η κα Περάκη ευχήθηκε «η γιγάντια προσπάθεια του WWF για αποκατάσταση του υδροβιοτόπου Μορώνη να είναι το πρώτο βήμα για να διορθώσουμε μια σειρά άναρχων παρεμβάσεών μας στο πολύτιμο οικοσύστημα του κόλπου της Σούδας».
Αναδημοσιευση Απο Χανιωτικα Νεα

>Επενδυτικές ευκαιρίες στο Ρέθυμνο και την υπόλοιπη Ελλάδα ψάχνουν ξένοι εμπορικοί ακόλουθοι ,

>

Με στόχο τη διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών και συνεργασιών, βρέθηκαν στο Ρέθυμνο 40 εμπορικοί ακόλουθοι από πρεσβείες της Ευρώπης, της Ασίας, και της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι βρίσκονται στην Κρήτη στο πλαίσιο του προγράμματος «Invest in Greece» (Επενδύστε στην Ελλάδα).
Το πρόγραμμα αφορά συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ώστε να ενημερωθούν και να γνωριστούν οι εμπορικοί ακόλουθοι με τον επιχειρηματικό κόσμο των νομών της Κρήτης για να μεταφέρουν τις εκτιμήσεις τους και την πληροφόρηση στους επιχειρηματίες των χωρών τους.
Οι εμπορικές συναλλαγές και συνεργασίες είναι το μεγάλο ζητούμενο των τοπικών συνεταιρισμών και επιχειρήσεων, και για το λόγο αυτό, οι εμπορικοί ακόλουθοι επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις της εταιρείας «Creta Farm» και τις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου.
Ενημερώθηκαν, για τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων τα οποία και δοκίμασαν, ενώ συζήτησαν για την πορεία των επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών του νομού. Στο Ρέθυμνο, δεκαεννέα επιχειρήσεις με εξαγωγική δραστηριότητα έχουν ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον περαιτέρω επαφής με εμπορικούς ακόλουθους.
Σύμφωνα με τον ακόλουθο της πρεσβείας τη Πολωνίας Βίκτορ Άνσλεμ: «»Η επίσκεψη αυτή είναι το αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος που υπάρχει για συνεργασία και επενδύσεις. Η πρωτοβουλία συνεργασίας είναι ιστορικής σημασίας και ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κοινότητα των διπλωματών… Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ανάπτυξης και από τα εξαιρετικά υψηλά τεχνικά πρότυπα στις εγκαταστάσεις που έχουμε επισκεφθεί».
Στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και η αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή ανέπτυξαν στα μέλη της αποστολή το προφίλ του νομού, τα στοιχεία και τα δεδομένα του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα ενώ παράλληλα ενημέρωσαν για τους λόγους που μπορεί να επιτευχθεί μία συνεργασία ή μία επένδυση με ασφάλεια, στο Ρέθυμνο.
Ως την απαρχή εμπορικών συνεργασιών χαρακτήρισε την προσπάθεια της περιφέρειας ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου Νίκος Μπιρλιράκης ο οποίος επιβράβευσε και το σχεδιασμό και την οργάνωση της επίσκεψης των Εμπορικών ακολούθων στο Ρέθυμνο.
Το επόμενο βήμα, μετά τη συγκεκριμένη διερευνητική συνάντηση, είναι ο προγραμματισμός επίσκεψης επιχειρηματιών από της χώρες που εκπροσωπήθηκαν από τους εμπορικούς ακόλουθους στο ταξίδι τους στην Κρήτη.
Αναδημοσιευση Απο agelioforos.gr

>Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου,

>

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύνου θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 22 Ιουνίου στις 18.00 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημαρχείου. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, είναι τα εξής:
-Συζήτηση για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Ρεθύμνου – Πειραιά.
– Λήψη απόφασης για τρόπο ανάθεσης της μελέτης «Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Ρεθύμνου».
– Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Περιβαλλοντική μελέτη ανάπλασης – διαμόρφωσης παρόδιων χώρων περιμετρικά του παλαιοντολογικού μουσείου».
– Λήψη απόφασης για παραλαβή και έγκριση της μελέτης «Κυκλοφοριακή και λειτουργική αξιολόγηση προσπελασιμότητας στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ρεθύμνης».
– Έγκριση υποβολής πρότασης και υπογραφή κειμένου συνεργασίας για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια Κρήτης.
– Λήψη απόφασης για την επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΡ και στις Δημοτικές Ενότητες Λαππαίων και Νικ. Φωκά.
– Έγκριση της 82/11 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ περί έγκρισης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
– Καθορισμός τιμής ενοικιάσεως αιγιαλού για παραλιακά ξενοδοχεία.
– Λήψη απόφασης για λύση των συμβάσεων για την εκπόνηση των μελετών Μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων Τοπικών Διαμερισμάτων Δημοτικής Ενότητας Νικ. Φωκά.
Αναδημοσιευση Απο Ρεθεμνιωτικα Νεα

>Επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης,

>

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Της ΕΛΠΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ,
Η έλλειψη συγκεντρωμένων χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης, το άναρχο παρκάρισμα και οι φορτοεκφορτώσεις είναι τα κύρια αίτια που δημιουργούν κυκλοφοριακό χάος στην πόλη του Ρεθύμνου, όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα της έρευνας του συγκοινωνιολόγου Τάσου Τίλη, στον οποίο έχει αναθέσει ο δήμος την επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης της πόλης.
Ο ίδιος έχοντας συγκεντρώσει τα στοιχεία και έχοντας κάνει την καταγραφή των προβλημάτων με την συνεργασία και των τοπικών αρχών και φορέων καταλήγει στο συμπέρασμα πως ο κυκλοφοριακός φόρτος εξαιτίας των πολλών οχημάτων που κινούνται στους δρόμους δεν είναι αυτό που δημιουργεί το κυκλοφοριακό κομφούζιο.
Η επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην τεχνική υπηρεσία του δήμου, συμπεριλαμβάνει τα νέα δεδομένα, τις ανάγκες των πολιτών και νέες ρυθμίσεις, τα έργα ανάπλασης που έγιναν την τελευταία δεκαετία και αυτά που είναι σε εξέλιξη, χωρίς να διαφοροποιείται από την υπάρχουσα σε ό,τι αφορά τις μονοδρομήσεις των κεντρικών λεωφόρων, τα μεγάλα πεζοδρόμια και φυσικά τους ποδηλατόδρομους.
Ο Τάσος Τίλης στην επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης βασίζεται στην βιώσιμη κινητικότητα προτείνοντας ουσιαστικά μικρές αλλαγές σε συνοικίες και γειτονιές καθιστώντας τις λειτουργικές. Δίδει ιδιαίτερη έμφαση στο παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου, για το οποίο προτείνει να μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, κάτι που θα είναι εφικτό να γίνει με την υλοποίηση του έργου της ανάπλασης του βόρειου παραλιακού μετώπου.
Η μελέτη αυτή αναμένεται να παρουσιαστεί το απόγευμα της Τετάρτης στο δημοτικό συμβούλιο Ρεθύμνου, το οποίο θα κληθεί να την εγκρίνει και να την παραλάβει.
Οι φορείς του Ρεθύμνου Δήμος, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, αρχιτέκτονες, ΚΤΕΛ, οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων οχημάτων και η «πρωτοβουλία πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων», είχαν έρθει σε επαφή με τον συγκοινωνιολόγο, στον οποίο είχαν επισημάνει την αναγκαιότητα δημιουργίας χώρων στάθμευσης, διαγραμμίσεων για τους πεζούς, ελεύθερων σημείων για την επιβίβαση και αποβίβαση των χρηστών των μέσων μεταφοράς, τυχόν μονοδρομήσεις ή αμφιδρομήσεις, παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια και νέους ποδηλατόδρομους.
Σύμφωνα με τον μελετητή η επικαιροποίηση της κυκλοφοριακής μελέτης αφορά σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο στο οποίο δεν θα πρωταγωνιστεί το αυτοκίνητο αλλά οι πεζοί και οι ποδηλάτες.
Βασικό ζητούμενο για τον ίδιο είναι και η αστυνόμευση, την οποία θεωρεί καθοριστικής σημασίας για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων αλλά και την διέλευση των πεζών και των ποδηλάτων.
Η κατασκευή χώρων στάθμευσης, οι αναπλάσεις που αφορούν στις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων και την επέκταση των ποδηλατοδρόμων είναι τα κομβικά σημεία στα οποία επικεντρώνεται η μελέτη προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο της πόλης.
Οι παρεμβάσεις που προτείνονται αν και εφόσον εγκριθούν από το δημοτικό συμβούλιο την Τετάρτη θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της δημοτικής αρχής η οποία ακολουθώντας το σχέδιο της συγκεκριμένης επικαιροποιημένης μελέτης θα μπορέσει να δώσει λύση σε καίρια προβλήματα που ταλανίζουν οδηγούς και πεζούς επιβαρύνοντας κυκλοφοριακά την πόλη.
Αναδημοσιευση Απο Ρεθεμνιωτικα Νεα

>Σαράντα εμπορικοί και οικονομικοί ακόλουθοι στο Ρέθυμνο,

>

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «INVEST IN GREECE»,
Δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τα κρητικά προϊόντα,
Σαράντα εμπορικοί και οικονομικοί ακόλουθοι από διάφορες χώρες του κόσμου βρέθηκαν χθες και στο Ρέθυμνο στο πλαίσιο του προγράμματος «Synergassia» για την ανάδειξη της επενδυτικής φυσιογνωμίας των ελληνικών Περιφερειών και τη σύναψη εμπορικών συνεργασιών, που διοργανώνει η «Invest in Greece» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών και μετά από πρωτοβουλία του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Οι εμπορικοί και οικονομικοί ακόλουθοι επισκέφτηκαν την βιομηχανία αλλαντικών Creta Farms και την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου, όπου είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και του συνεταιρισμού, αλλά και να δοκιμάσουν τα προϊόντα τους.
Φανερά εντυπωσιασμένοι από το κλίμα, το περιβάλλον, την φιλοξενία των ανθρώπων και φυσικά από τα κρητικά προϊόντα και από τις ίδιες τις εταιρίες μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. Τόνισαν πως το πρόγραμμα αυτό είναι μια μοναδική ευκαιρία επιτυχίας και για την Κρήτη αλλά και για τις δικές τους χώρες σημειώνοντας με βεβαιότητα πως θα ενθαρρύνουν και θα προτρέψουν τους επιχειρηματίες των χωρών τους να βρεθούν στην Κρήτη αφενός και αφετέρου να επενδύσουν στο νησί.
Χαρακτηριστικά ο κ. Βίκτωρ Ανσλεν από την πρεσβεία της Πολωνίας, μέλος της διοικητικής επιτροπής του κλαμπ των ξένων εμπορικών και οικονομικών ακολούθων τόνισε: «Είμαστε εντυπωσιασμένοι από το νησί. Για τους περισσότερους από εμάς είναι η πρώτη επίσκεψη στην Κρήτη. Η επίσκεψη αυτή είναι το αποτέλεσμα της επιθυμίας για συνεργασία σε συνεργασία με την Περιφέρεια και το «invest in Greece» και είναι ένα μοναδικό κίνητρο για να γνωρίσουμε τον τόπο και τα προϊόντα του.
Η πρωτοβουλία είναι ιστορικής σημασίας και ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κοινότητα των διπλωματών. Το άλλο κομμάτι αφορά στη συνεργασία και την φιλοξενία των τοπικών φορέων και αυτή θα είναι η καρδιά της επιτυχίας αυτού του εγχειρήματος.
Είμαστε βαθύτατα εντυπωσιασμένοι. Είμαι σίγουρος ότι το μήνυμα θα μεταφερθεί στους επιχειρηματίες των χωρών μας και θα τους ενθαρρύνουμε να έρθουν εδώ. Θεωρούμε ότι η συνεργασία αυτή θα είναι μια μοναδική ευκαιρία επιτυχίας και για σας και για εμάς».
Οι σαράντα ακόλουθοι διπλωμάτες έφτασαν στο Ρέθυμνο συνοδευόμενοι από την θεματική αντιπεριφερειάρχη Θεανώ Βρέτζου και την αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαίρη Λιονή.
«Είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε τους ακολούθους από 40 χώρες τόσο από την Ε.Ε. όσο και από Ασία, Αμερική και Λατινική Αμερική μαζί με το «invest in Greece», αυτή την υπηρεσία του υπουργείου Ανάπτυξης που προσπαθεί να ενισχύσει τις επενδύσεις στην Ελλάδα.
Από το Ρέθυμνο εκδήλωσαν ενδιαφέρον 19 επιχειρήσεις που συνομίλησαν απευθείας με τους ακολούθους. Επισκέφτηκαν δύο επιχειρήσεις, μια ιδιωτική και ένα συνεταιρισμό, οι οποίες κάνουν εξαγωγές, κάτι που αποτελούσε προϋπόθεση για τους ίδιους. Τους ενημερώσαμε για το προφίλ του νομού, ώστε να γνωρίζουν πώς και τι να επενδύσουν. Οι εντυπώσεις τους είναι πάρα πολύ θετικές και από τις δύο επιχειρήσεις στις οποίες βρέθηκαν. Συλλέγουν πληροφορίες για να τις μεταφέρουν στους επιχειρηματίες των χωρών τους, οι οποίοι θα έρθουν στη συνέχεια να επισκεφτούν τον τόπο μας» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Λιονή.
Από την πλευρά της η κυρία Βρέτζου, ανέφερε: «Έγιναν 400 συναντήσεις στο Ηράκλειο για θέματα που αφορούν εξαγωγές προϊόντων και επενδυτικά σχέδια σε επίπεδο Κρήτης. Επισκεφτήκαμε επιχειρήσεις-πρότυπα στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλουμε σαν Κρήτη για την προώθηση του προϊόντος αλλά και την ανάπτυξη του νησιού μας γενικότερα ως αντίδοτο στην δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία».
Ο κ Ν. Μπιρλιράκης, πρόεδρος της Ένωσης ευχαρίστησε την Περιφέρεια και τους ακολούθους που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις και είχαν την ευκαιρία να τους ενημερώσουν για τα προϊόντα που παράγουν ενώ ευχήθηκε η χθεσινή συνάντηση να αποτελέσει απαρχή εμπορικών συνεργασιών.
Οι ακόλουθοι χθες το απόγευμα ξεναγήθηκαν στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου.
Αναδημοσιευση Απο Ρεθεμνιωτικα Νεα

>Ε.Βενιζέλος: «Φεύγω από την Άμυνα για να πάω στον πραγματικό…πόλεμο»,

>

«Φεύγω από την Άμυνα για να πάω στον πραγματικό πόλεμο», είπε ο νέος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος, σχολιάζοντας τα νέα του καθήκοντα κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου Οικονομικών. «Έρχομαι εδώ με το μυαλό μου στην αγανάκτηση της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας» εξήγησε, προσθέτοντας: «η χώρα πρέπει να σωθεί και θα σωθεί».
Ο κ. Βενιζέλος είπε ότι αποδέχθηκε μια πρόσκληση-πρόκληση για τον ίδιο, «στο όνομα του ελληνικού λαού, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός διαχειριστής της κρίσης, αυτός που καλείται να υποστεί θυσίες. Μόνο με το λαό και τις παραγωγικές δυνάμεις μέσα σε κλίμα συναντίληψης μπορούμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση». «Σήμερα απευθύνουμε ξανά την πρόσκληση της συναίνεσης και της συνεργασίας, είμαστε ανοιχτοί σε ιδέες και σε διάλογο για να πετύχουμε τη συστράτευση» σημείωσε, τονίζοντας πως αυτό αφορά και τον κάθε πολίτη, τους συγκεντρωμένους στην πλατεία Συντάγματος. Επαναλαμβάνοντας πως η κυβέρνηση επιζητά τη συναίνεση, σημείωσε: «Ζητάμε την πολιτική συναίνεση όχι ως αυτοσκοπό αλλά για να ξαναβρούμε την κοινωνική συναίνεση».
Ο κ. Βενιζέλος χαρακτήρισε τιμητική αλλά και προκλητική την πρόταση του Πρωθυπουργού και παραδέχθηκε πως πήρε τις αποφάσεις του με περίσκεψη, αλλά και με δισταγμούς. Εξήγησε όμως πως την αποδέχθηκε γιατί θεωρεί πως αυτό είναι το πατριωτικό του καθήκον. Αναφερόμενος στον απερχόμενο υπουργό Οικονομικών, τόνισε: «Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου σήκωσε ένα τεράστιο βάρος. Του αναγνωρίζουμε όλοι την αφοσίωση και το έργο του».
Γ.Παπακωνσταντίνου: «Καλό κουράγιο»
Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, νέος υπουργός Περιβάλλοντος, αναφέρθηκε αναλυτικά στις προσπάθειες που έγιναν τους τελευταίους 20 μήνες «για να σταθεί η χώρα όρθια». Ο ίδιος αναγνώρισε λάθη και παραλείψεις, αλλά τόνισε ότι αισθάνεται περήφανος «για αυτό που αφήνουμε πίσω μας».
Εξήρε δε την πείρα και την αφοσίωση του νέου υπουργού. Θα είναι μια αλλαγή φρουράς που θα αποδώσει άμεσα, τόνισε. «Καλό κουράγιο, όπως είχε πει και κάποιος άλλος» κατέληξε ο κ. Παπακωνσταντίνου, παραπέμποντας στη φράση που είχε πει στα ελληνικά ο Όλι Ρεν.
Αναδημοσιευση Απο Ρεθεμνιωτικα Νεα

>Μέρκελ: «Στηρίζω τον Έλληνα πρωθυπουργό»,

>

Την υποστήριξή της στον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου εξέφρασε η γερμανίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, κατά τη συνέντευξη Τύπου που είχε με το γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί, ύστερα από τη συνάντησή τους στο Βερολίνο. «Θα ήταν καλό, αν η αντιπολίτευση υποστήριζε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Αυτό θα βελτίωνε τις δυνατότητες να οδηγηθεί η Ελλάδα στο σωστό δρόμο». Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες κατέληξαν στη βάση των όρων της συμφωνίας της Βιέννης ώστε χωρίς καθυστερήσεις να προχωρήσει το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα.
«Ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει τη στήριξή μας» δήλωσε η γερμανίδα καγκελάριος και, αναφερόμενη στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γιώργο Παπανδρέου χθες, τόνισε:«Μπόρεσα να διαπιστώσω πόσο μεγάλη είναι η δέσμευση του πρωθυπουργού προκειμένου να ανταποκριθεί η Ελλάδα στις υποχρεώσεις της, καθώς και με ποιο τρόπο αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να ακολουθήσει το σωστό δρόμο».
Ο γάλλος πρόεδρος, από την πλευρά του, χαιρέτησε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης, καλώντας την να συνεχίσει την πορεία μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.
Πάντως, η γερμανίδα καγκελάριος, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στην έγκριση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος, ως προϋπόθεση για τη διαμόρφωση του νέου πακέτου στήριξης.
Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα να βασιστεί πάνω στους όρους της συμφωνίας της Βιέννης, παρά τις αρχικές διαφωνίες τους για τη συμμετροχή των ιδιωτών.
Αναδημοσιευση Απο Νεα

Ετικετοσύννεφο